Kategori: Türkçe Soru Çözümleri

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi “ünsüz değişimi’ ne örnek...
26.09.2019
218
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
26.09.2019
434
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin niteliğini bildiren sözcük kullanılmamıştır?
26.09.2019
143
26.09.2019
211
26.09.2019
107
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
26.09.2019
147
26.09.2019
196
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme, beğenme” söz konusudur?
26.09.2019
151
26.09.2019
144