Kategori: Kimya Soru Çözümleri

I. Linyit , II. Antrasit , III. Turba Yukarıdaki maddelerden...
10.09.2019
125
Alkollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
10.09.2019
122
Aşağıdakilerden hangisi organik bir madde değildir?
10.09.2019
198
10.09.2019
205
Aşağıdakilerden hangisinin değeri bazı tepkimelerde eksi (-) olabilir ?
10.09.2019
185
Hız sabitinin (k) değeri, I. Sıcaklık II. Katalizör III. Temas yüzeyi etkenlerinden hangilerine bağlıdır?
10.09.2019
180
10.09.2019
161
10.09.2019
187
10.09.2019
151
Nötronların varlığını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi keşfetmiştir?
10.09.2019
113
Su dağıtım sisteminin başlangıcında yapılan son klorlama işlemi aşağıdaki nedenlerden...
10.09.2019
125
Aşağıdaki işlemlerin hangisinde çözünme olmaz ?
10.09.2019
188
Aşağıdaki seçeneklerde pH değerleri verilen asitlerin hangisi en güçlü asittir?
10.09.2019
120
10.09.2019
152
09.09.2019
305
09.09.2019
105
09.09.2019
138
Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi iyondur ?
09.09.2019
155
12