1875-1924 yılları arasında yaşayan sanatçı aruz ölçüsü yerine hecenin, Divan edebiyatı ye­rine Halk ve Batı edebiyatının tercih edilmesini ister. Konuşma diliyle yazı dilinin aynı olmasını savunur. Aynı zamanda sosyolog olan sanatçı, heceyle ve halk diliyle didaktik şiirler yazar. Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

1875-1924 yılları arasında yaşayan sanatçı aruz ölçüsü yerine hecenin, Divan edebiyatı ye­rine Halk ve Batı edebiyatının tercih edilmesini ister. Konuşma diliyle yazı dilinin aynı olmasını savunur. Aynı zamanda sosyolog olan sanatçı, heceyle ve halk diliyle didaktik şiirler yazar.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

1875-1924 yılları arasında yaşayan sanatçı aruz ölçüsü yerine hecenin, Divan edebiyatı ye­rine Halk ve Batı edebiyatının tercih edilmesini ister. Konuşma diliyle yazı dilinin aynı olmasını savunur. Aynı zamanda sosyolog olan sanatçı, heceyle ve halk diliyle didaktik şiirler yazar. 

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Fuat Köprülü                         

B) Ziya Paşa

C) Halit Ziya                             

D) Ziya Gökalp

E) Ahmet Hikmet 

Türk Dili ve Edebiyat Soru Çözümleri : Milli Edebiyat Soru Çözümleri

D seçeneği Ziya Gökalp doğru seçenektir.

  • Genç Kalemler dergisinde yayımladığı “Turan” şiiri ile Turancılık düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur. Bu hareketin öncüsüdür.
  • Milli Edebiyatın düşünce temelini atmıştır. Aynı zamanda ilk Türk sosyologlarındandır, sosyoloji ile ilgili önemli makaleler yazmıştır. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua dergilerinde yazmıştır.
  • Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiştir ve eserlerinde işlemiştir. “Türkçülüğün Esasları” adlı yapıtında Türkçülük ve milliyetçilik hareketinin ilkelerini sistemli bir biçimde açıklamıştır.
  • Edebiyatı ve şiiri düşüncelerini açıklamada bir araç olarak görmüştür. “Şiir için değil, şuur için” ifadesini kullanarak “toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
  • Bir dönem aruz ölçüsünü kullanmış; ancak şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır. 7, 8 ve 11’li kalıpları kullanmıştır. Dili oldukça sadedir, sanatlardan uzak bir dil kullanmıştır.
  • Lirizmden uzak bir söyleyişi vardır. Daha çok didaktik şiirler yazmıştır. Masal niteliği taşıyan şiirleri ve manzum destanları vardır.
  • Biçim yönünden ilk zamanlar gazel, kıta gibi divan edebiyatı nazım biçimlerini, sonra halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır.
  • Dile büyük önem vermiştir. Batı dillerinden alınan sözcüklerin karşılığı olarak yeni sözcükler bulmuştur. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcüklerin atılması gerektiğini savunmuş ve halk diline yerleşmiş olanları “Türkçeleşmiş Türkçe” olarak kabul etmiştir. Dil konusundaki düşüncelerini “Lisan” adlı şiirinde açıklamıştır.
  • Beş Hececiler üzerinde etkili olmuş, aruzu bırakarak hece ölçüsüne geçmelerini sağlamıştır.

Türk Dili ve Edebiyat Soru Çözümleri : Milli Edebiyat Soru Çözümleri

Çözümlü SorularEdebiyatEdebiyat Çözümlü SorularEdebiyat Soru ÇözümleriEdebiyat SorularıMilli EdebiyatMilli Edebiyat Çözümlü SorularMilli Edebiyat Soru ÇözümleriMilli Edebiyat SorularıSoru Çözümleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.